บานพิเศษ เช่น Skylight บานดัดโค้ง

บานเกล็ดก้านโยก ราวระเบียง วงกบภายใน