มียางระหว่างวงกบกับบาน

ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

และเสียงรบกวนจากภายนอก

กรอบบานลาดเอียง

ช่วยลดการสะสมของน้ำที่ขังอยู่บริเวณกรอบบาน

เพื่อป้องกันคราบสกปรก

สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้

ทั้งมุ้งลวดบานเปิดและ

มุ้งลวดพับจีบ